Sunday, February 25, 2007

Real Friends

Real friends must be cherished beyond all worldly measures, for in our memory, they shine brighter than gold and last longer than diamonds.

Monday, February 19, 2007

The Strongest, Greatest, Tallest Person

The strongest person is one who is dependent to God.
The greatest is one who is humble before God.
And the tallest one is one who kneels and bends before God.

So be it unto us. Let's always pray.

Thursday, February 08, 2007

Busog Na

Anak: Busog na ko, Ma.
Mama: Unsa man ka? Hutda na! Wa ka kahibalo nga daghan ang gigutom sa kalibutan?!
Anak: Unya, kung hutdon ni nako, mabusog sila?!