Saturday, July 15, 2006

Koko Krunch Trivia

Question: Sinong pumatay kay Koko Krunch?
Answer: Isang CEREAL killer.

5 Ways to Annoy Your Professor

5. Be oftentimes absent.
4. Don't do your homework.
3. Sleep in the class.
2. Make the whole class laugh while the professor is talking.
1. Perfect his exam.

Saturday, July 08, 2006

Thanksgiver

A thankful life is a response
To seeing everything
As a gift from God
And realizing that your life
Belongs to Him.

God is the Giver,
So be a thanksgiver.

Dude

NANAY: Hala! Sige, layas! Huwag ka nang bumalik dito sa bahay! Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin na nanay at hindi na rin kita tatawaging anak, naiintindihan mo?
ANAK: Sige, dude, aalis na ako.