Friday, February 24, 2006

Curtain for Windows

Tindero: Sir, bili na kayo ng kurtina.
Juan: Sige, bibili ako para sa computer ko.
Tindero: Bakit po sa computer?
Juan: Haler! May WINDOWS din kaya yon! My gosh! So slow...

No comments: