Saturday, July 15, 2006

Koko Krunch Trivia

Question: Sinong pumatay kay Koko Krunch?
Answer: Isang CEREAL killer.

No comments: