Saturday, November 25, 2006

Ang Kapatid ni Juan

Juan: Nag-aalala ako sa kapatid ko.
Pedro: Bakit?
Juan: Lagi niya kasi kinakausap ang sarili niya dati. Pero hindi na ngayon.
Pedro: Eh di magaling na siya! Bakit di na niya kinakausap ang sarili niya?
Juan: Magkagalit daw sila!

No comments: