Monday, October 22, 2007

Pampatapang

BATA: Takot ako magpabunot ng ngipin, Doc.
DENTISTA: Wag kang mag-alala, bibigyan kita ng gamot pampatapang.
(Ininom ng bata ang gamot.)
DENTISTA: O, matapang ka na?
BATA: Kung sino man ang magtatangkag bunutin ang ngipin ko, susuntukin ko!

No comments: