Friday, December 07, 2007

Kaibigan at Pera

Ang kaibigan, hindi tulad ng pera, na pinagpapalit sa materyal na bagay. Hindi rin laging may sukli. Pero alam mo ba ang pagkakatulad nila? Simple lang... Kapag "fake," walang halaga!

No comments: