Thursday, November 01, 2007

Magsasaka at Kalabaw

Sabi nila, kung magkatabi tayo,
Para daw akong isang magsasaka.
Nagalit ako, tanong ko, "Bakit naman?"
Kaya pala, dahil mukha ka raw kalabaw!

No comments: