Friday, November 16, 2007

Pang-Exam

Juan: Ibang klase pala yung ngipin mo, parang pang-exam.
Pedro: Bakit naman?
Juan: One seat apart!
Pedro: Pang-exam din naman yung ngipin mo, pare.
Juan: Bakit?
Pedro: Fill in the blanks!

No comments: