Tuesday, November 27, 2007

When You Stumble

Sa pagkakaibigan, dapat nagtutulungan.
Kapag nadapa ka, tutulungan kita.
Kapag nadapa ka ulit, itatayo kita.
At kapag nadapa ka na naman, sisipain na talaga kita!
Pambihira! Pilay ka ba?!

No comments: